Iva Tapi Synáková - profil

      První krůčky na poli esoteriky jsem absolvovala v 16 letech, kdy jsem se podle přílohy Mladého světa naučila základům numerologie. Nepocházím z duchovně laděných kruhů, mé generaci vládla absence esoterické literatury. To mě naučilo hledat vždy vlastní cestu, naslouchat vnitřnímu hlasu a získávat informace pomocí toho, čemu se dnes říká channeling. 
      Pracuji zejména v oblasti esoterického poradenství - věštba, astrologie, reiki, hledání duchovních příčin nemocí. V těchto oborech pořádám také přednášky, semináře a kurzy. Několikrát jsem vystupovala s touto činností v televizi (např. Věštírna, Áčko), mnohokrát v rádiu, poskytla jsem interview řadě časopisů. Profesionálně funguji jako věštkyně atd. od roku 1995. 
      Předtím jsem se většinu života zabývala literaturou (mnoho básní a článků v časopisech, sbírka poezie Ve vlasech cest, sbírka povídek Vaťák č. 38, řada 

scénářů pro divadlo Ineptus) a pobytem v přírodě  (tramping, vedení tábornického oddílu, práce v náčelnictvu Ligy lesní moudrosti, ve štábu Porty, v ekologických hnutích). Baví mě textilní výtvarné techniky a výroba šperků, ale i další umělecká činnost.
      V roce 1995 jsem v Brně založila GAIA - centrum duchovních cest, nejprve poradnu a dále vzdělávací centrum, svého druhu první ve městě. Až do září 2003 jsem je vedla, nyní jsem předala vedení služebně mladším kolegům z občanského sdružení Gaia - centrum duchovních cest. 
      Mám tři dospělé děti, dvě malá vnoučata. Žiju s partnerem (Luděk Salim Salát) na venkově těsně za Brnem, které jsem opustila nejdéle na 6 týdnů, kdy jsem byla v Indii. V současnosti hodně maluji mandaly a natáčím s partnerem a přáteli CD manter.

 

Dovolím si upozornit na přednosti kurzů a přednášek, které vedu. 

Kladu důraz na duchovní a etické principy, zároveň však vedu účastníky k praktickému využití znalostí. Mým cílem je pomáhat lidem najít cestu, objevit své vnitřní kvality a převzít zodpovědnost za svůj život. 

Mám zvučný hlas, i v středně velkém sále se obejdu bez mikrofonu. Přednášky jsou živé, srozumitelné, nechybí humor, nikdo neusne. V kurzech podrobně vysvětlím téma tak, aby všichni pochopili. Mluvím vždy spatra, neboť vím, o čem hovořím. V přednáškách i kurzech je věnován dostatečný prostor dotazům. Vzhledem k mnoha letům organizační činnosti a také díky četným vystoupením v rádiu a televizi netrpím trémou a dovedu se orientovat v každé situaci. Návrat na úvodní stránku