Program akcí, které pořádám v nejbližší době


Přehled je rozdělen do dvou částí. V první části najdete termíny aktuálních kurzů a seminářů,
v druhé části jsou přednášky, besedy, zpívání manter atd. 

Chcete-li se zúčastnit některého z kurzů, hlaste se co nejdříve, abychom vám mohli včas poskytnout
potřebné informace.

Máte-li zájem o kurz, jehož termín není vyhlášen, napište nám. Kurz bude otevřen, jakmile se přihlásí
dostatek zájemců, a vy budete ihned informováni.

Většina akcí se koná v Brně a blízkém okolí.

 


Přednášky, besedy, veřejné zpívání manter apod.

Přehled kurzů a seminářů v nejbližší době:

 

 

Reiki I. stupeň - základní seminář se zasvěcením                                   
Náplní celodenního semináře bude osvětlení principů a historie reiki, zasvěcení, etické zásady a základní praktické minimum.

14. 10.    

Reiki I. stupeň - praktická část 
Hlavním tématem tohoto semináře je všestranně zaměřené praktické využití reiki, různé rozvinuté techniky působení na sebe i na jiné osoby atd.
Otevřený pro každého zájemce, který absolvoval minimálně základní seminář.
Pro absolventy základního semináře není povinný, ale pro jeho praktické zaměření velmi doporučujeme.

15. 10.   

Co nám sdělují sny (celkem 2 víkendy)                                  
Sny mají zásadní význam pro pochopení sebe sama a řešení důležitých životních situací a úkolů. Naučíte se jim rozumět a pracovat s nimi. Tím můžete zkvalitnit  svůj vlastní život, ale i pomáhat druhým na cestě sebepoznávání.
Další informace
21. - 22. 10.
a 11. - 12. 11.
Reiki - prohloubení I. stupně 
Naučíte se pracovat s kyvadlem. Podrobně se seznámíte s problematikou čaker
a se základními metodami jejich využití při harmonizaci. Základní metoda harmonizace nežádoucího mentálního programu - terapie vztahů. Možnost zasvěcení na atlantský kříž.
4. 11.   


 

Přehled kurzů a seminářů v nejbližší době   

Přednášky, besedy, veřejné zpívání manter apod.:

Zpívání manter se skupinou Mandala - přijďte si zazpívat.
Vystoupení v Přírodní zahradě u smrku na Ramešově ulici v Králově Poli 
v rámci výtvarné dílny pořádané občanským sdružením Smrk.

(hodinu upřesníme začátkem května)
27. 5.   

  

Svoji účast na těchto akcích nemusíte rezervovat, ani hlásit předem. Stačí pouze přijít.Návrat na úvodní stránku